نرم افزار انبار eAnbar مجهز به سیستم خصوصی سازی شناسنامه، مستندات، تنظیمات کدینگ کالا و تنظیمات تأمین و تقاضا بر اساس خانواده کالا می باشد. بر این اساس ابتدا پس از تعریف گروه های کالا به صورت درختی تعدادی خانواده کالا تعریف می شوند که برای هر خانواده کالا تنظیمات شناسنامه ی اختصاصی، روش کدینگ و … انجام می شود. سپس برای هر کالایی که از این نوع خانواده کالا تعریف شود کلیه ی قوانین تعریف شده اعمال خواهد شد.

انواع گزارش ها به صورت فرمت های pdf, excel, word در نرم افزار انبار eAnbar در نظر گرفته شده اند. همچنین برای مواردی از جمله پرینت سند انبار، مجوز ارسال و … فرمت های پرینتی در نظر گرفته شده است. این گزارش ها اگرچه تحت وب میباشند ولی سازگاری کامل با پرینترهای موجود دارند.

گزارش ها شامل : کاردکس برای هر کالا در هر بازه دلخواه، کاردکس آزمایشی، گزارش عدم انطباق ها با شاخص های نگهداری کالا، گزارش کاردکس بر اساس شرکت ، واحدهای داخلی و اشخاص

در نرم افزار انبار eAnbar شما میتوانید کاردکس (ورودی ها و خروجی های یک کالا به یک انبار) را بر روی یک انبار یا به صورت ترکیبی بر روی چند انبار تهیه کنید. این قابلیت یکی از قابلیت های منحصر به فرد و بسیار پرکاربرد برای انبارهای پراکنده می باشد.

این ويژگی یکی از ويژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبار eAnbar می باشد و به شما این قابلیت را میدهد که با هر ترکیبی از انبارها جمع موجودی آنها برای یک کالای خاص و کاردکس اختصاصی مربوطه را دریافت نموده و به صورت خروجی اکسل یا PDF استفاده نمایید.

در نرم افزار انبار eAnbar میتوانید قبل از تأیید سندهای انبار، گزارش کاردکس و موجودی آزمایشی از سندهای خود تهیه کنید و در صورت نیاز به اعمال تغییرات قبل از تأیید نهایی اسناد انبار این کار را انجام دهید.

در کاردکس آزمایشی شما می توانید کلیه ی تنظیمات یک کاردکس نهایی را انجام دهید از جمله : کاردکس بر اساس شرکت، شخص ، واحد داخلی

در نرم افزار انبار eAnbar امکان انتقال کالاها بین انبارها فراهم شده است. مدیر سیستم برای هر انبار میتواند اسنادی تحت عنوان اسناد انتقالی تعریف و مجوز دهی نماید. با صدور یک سند انتقال یک سند خروج از انبار مبدأ و یک سند ورود به انبار مقصد صادر خواهد شد. انباردار میتواند انتخاب نماید معادل سند خروجی در انبار مبدأ چه نوع سندی در انبار مقصد صادر شود و تنها پس از تأیید سند مقصد سند مبدأ تأیید می شود.

* امکان صدور سند مستقیم در حال پیاده سازی و اضافه شدن به eAnbar می باشد.

در نرم افزار انبار eAnbar برای هر کدام از انبارها ساختار درختی مکانی انبار را تعریف میکنید و با اختصاص هر کالا به این انبار می توانید مشخص کنید این کالا در کدام مکان های این انبار میتواند قرار بگیرد. همچنین در زمان ورود یا خروج کالا به انبار مکان قرار گیری یا برداشت یک کالا از انبار مشخص می شود.

* در ورژن بعدی eAnbar امکان تهیه ی کاردکس بر اساس مکان های یک کالا اضافه خواهد شد.

انواع حالت های مورد نیاز در صنایع برای کد گذاری اسناد صادره در سیستم eAnbar  در نظر گرفته شده است. شما میتوانید انواع کدسندهای دستی و اتومات و … را تنظیم کنید. لازم به ذکر است که برای هر نوع سند، میتوان در انبارهای مختلف روش های کدینگ مختلف تنظیم نمود. به طور مثال سند “رسید انبار” در انبار شماره یک دستی و در انبار شماره دو اتومات کدگذاری شود.

در نرم افزار انبار eAnbar سندهای مورد نیاز سیستم کاری خود را به تعداد دلخواه و بر اساس روش کدینگ دلخواه سازمان خود تنظیم کرده و به انبارهای مختلف منتسب میکنید. انواع سندهای برگشت از تولید، برگشت از خرید، حواله، رسید، سندهای انبارگردانی و … وجود دارد.

در eAnbar برای هر سند میتوانید مشخص کنید مربوط به انبارگردانی است یا مربوط به انتقال بین دو انبار. همچنین هر سند در هر انبار تنظیمات کدینگ منحصر به فرد خود را دارد.

eAnbar مجهز به سیستم مدیریت مستندات مربوط به خانواده کالا ها، کالاها و شرکت ها می باشد. کاربر برای هر کدام از خانواده کالاها، کالاها و شرکت ها میتواند از بانک مستندات مستنداتی را انتخاب و انتصاب دهد. همچنین در زمان ثبت اسناد انبار امکان الحاق فایل های ضمیمه پیش بینی شده است.

بهره برداری از بانک مرکزی اسناد به طوریکه یک سند را میتوان به کالا، خانواده کالا و شرکت ها نسبت داد یکی از ویژگی های منحصر به فرد eAnbar است.

سفارش و راه اندازی eAnbar

سفارش، نصب و راه اندازی eAnbar به سه مدل امکان پذیر است

سفارش و راه اندازی eAnbar

درخواست دموی eAnbar

درخواست ارسال لینک، نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی به دمو

درخواست دموی eAnbar

  • مدیریت مکان انبار

    مدیریت مکان انبار

  • انتقال بین انبارها

    انتقال بین انبارها

  • گزارش های متنوع انبارداری

    گزارش های متنوع انبارداری

مقاله ها و آموزش های انبارداری